ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.id
Rp180,000
1 سال
Rp180,000
1 سال
Rp180,000
1 سال
.ac.id
Rp38,500
1 سال
Rp38,500
1 سال
Rp38,500
1 سال
.co.id
Rp270,000
1 سال
Rp270,000
1 سال
Rp270,000
1 سال
.my.id
Rp10,000
1 سال
Rp10,000
1 سال
Rp10,000
1 سال
.web.id
Rp38,500
1 سال
Rp38,500
1 سال
Rp38,500
1 سال
.biz.id
Rp40,000
1 سال
Rp40,000
1 سال
Rp40,000
1 سال
.or.id
Rp38,500
1 سال
Rp38,500
1 سال
Rp38,500
1 سال
.sch.id
Rp38,500
1 سال
Rp38,500
1 سال
Rp38,500
1 سال
.ponpes.id
Rp38,500
1 سال
Rp38,500
1 سال
Rp38,500
1 سال
.com
Rp131,100
1 سال
Rp131,100
1 سال
Rp131,100
1 سال
.net
Rp167,850
1 سال
Rp167,850
1 سال
Rp167,850
1 سال
.xyz
Rp10,950
1 سال
Rp143,850
1 سال
Rp143,850
1 سال
.pw
Rp254,850
1 سال
Rp254,850
1 سال
Rp254,850
1 سال
.org
Rp163,950
1 سال
Rp163,950
1 سال
Rp163,950
1 سال
.asia
Rp184,500
1 سال
Rp184,500
1 سال
Rp184,500
1 سال
.tv
Rp393,000
1 سال
Rp393,000
1 سال
Rp393,000
1 سال
.mobi
Rp180,000
1 سال
Rp180,000
1 سال
Rp180,000
1 سال
.info
Rp176,550
1 سال
Rp176,550
1 سال
Rp176,550
1 سال
.in
Rp205,050
1 سال
Rp205,050
1 سال
Rp205,050
1 سال
.co
Rp391,200
1 سال
Rp391,200
1 سال
Rp391,200
1 سال
.us
Rp113,850
1 سال
Rp113,850
1 سال
Rp113,850
1 سال
.biz
Rp187,500
1 سال
Rp187,500
1 سال
Rp187,500
1 سال
.cc
Rp300,150
1 سال
Rp300,150
1 سال
Rp300,150
1 سال
.name
Rp115,350
1 سال
Rp115,350
1 سال
Rp115,350
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains